General

Full Name

Chan Zhao

Last name

Zhao

Current City

Zhengzhou, Henan

general

["Chan","Zhao","u8d75u5f69u4f0a","Sophomore of Centre College","Danville, KY","China","Try Best!"]

Edu_School

["Zhengzhou No.7 Middle School"]

Edu_University

["Centre College"]

Exp

["Zhengzhou, Henan","Danville, KY"]

Exp_Work

["-","-","-"]

First Name

Chan