• ghsswa posted an update 10 months, 2 weeks ago

  FARKLI AÇIKLAMA İLE EĞİTİM

  GODHAJUR FOR UNIVERSE, WORLD, ASSETS AND LIVING. GHSSWA-PROJECTPENGYOU-ACTIVITY-01- 20.09.2019 = 06.03.52.

  EĞİTİM; YARATILIŞTAN BERİ CANLI, CANSIZ HAYATIN YAŞAMAK İÇİN YAPTIKLARI KARMA HAYAT, İHTİYAÇLAR MÜCADELESİNİN GEREKTİRDİĞİ, VERDİĞİ TECRÜBE, DENEYİM İLE YAŞAMAYI DAHA PLANLI, PROGRAMLI, FAYDALI, VERİMLİ ETMEK UĞRAŞI OLDUĞU TANIMLANABİLİR. DİĞER BİR AÇIKLAMA İLE EĞİTİM; YAŞANAN HAYATIN BEYİN, SİNİR, RUH KOORDİNASYONLU, İHTİYAÇLARA DAHA PLANLI, PROGRAMLI KAZANDIRILMASI, DENGE EDİLMESİ OLARAK DA TANIMLANABİLİR. EĞİTİM EKONOMİ, REKABET AŞAMASINA DAHİL, PROGRAM EDİLDİĞİNDE CANLI, CANSIZ HAYAT SINIFLARA, SÖMÜRGEYE, KOMPLOLARA, HİLELERE, KÖTÜLÜKLERE, GÜNAHLARA SİRKÜLASYON OLUR. EĞİTİM EKONOMİDEN, REKABETTEN KURTARILDIĞI KADAR DÜNYA, YAŞANAN HAYAT GEREKSİZ ÜRETİMLERDEN, HAM MADDELERDEN, İMALATLARDAN KURTARILIR. EKONOMİ PARA MADDESİNE PROGRAMLI OLDUĞUNDAN, PARANIN DA İNSANLIĞIN SAHİP OLDUĞU, OLMAK İSTEDİĞİ KİŞİ, AİLE, TOPLUM, BİRLİK, DEVLET MENFAATİ OLDUĞUNDAN SÖMÜRÜ, RANT, MENFAAT YÖNETİM, YÖNETİLME DÜZENİ OLUŞMAKTA, YARATANIN VERDİĞİ İHTİYAÇLAR, CANLI, CANSIZ VARLIKLAR GEREKSİZ, PLANSIZ KULLANILMAKTA, SÖMÜRÜLMEKTE, DÜNYA HAYATI GÜNDEN GÜNE DAHA DA KÖTÜ EDİLMEKTEDİR. EKONOMİ, HATALI, HİLELİ TEKNOLOJİ, KİMYA, YATIRIMLAR, YAPILANMA DÜNYAYI, CANLI, CANSIZ VARLIKLARI KATLETMEKTE, SÖMÜRMEKTEDİR. HATALI, HİLELİ TEKNOLOJİ, KİMYA, YATIRIMLAR İLE EKONOMİ GÜCÜNE SAHİP OLMA UĞRAŞLARI DÜNYAYA, HAYATA KÖTÜLÜK, ZARAR VERMEKTEDİR. DÜNYA, CANLI, CANSIZ YAŞANAN HAYAT İÇİN EKONOMİ GEREKSİZDİR. DÜNYAYI, HAYATI KORUMAK, YAŞAMAK İÇİN EKONOMİ VE EKONOMİYE BAĞLI DALLARI HÜKÜMSÜZ EDİLİR. EĞİTİM EKONOMİYİ DIŞLAR, HİMAYESİNDEN SÖKER, ATAR. EĞİTİM DÜNYAYI, CANLI, CANSIZ VARLIKLARI YAŞANAN HAYATA, HAYATIN İHTİYAÇLARINA PLAN, PROGRAM, EĞİTİM UYGULAMASI EDER. YARATILIŞ EKONOMİ, REKABET İÇİN YARATILMADI. YARATILIŞI SEVMEK, KORUMAK İÇİN YARADILIŞI OLUŞTURAN YÜCE KAİNATI YARATANA, DÜNYAYA KAZANDIRDIĞI KUTSAL HÜSEYİN ALTIN JESUS CHRISTUS (MESİH, MEHDİ) ŞAHSIMA, VERDİĞİ KUTSAL AYETLERE, İHTİYAÇLARA SAYGI İLE KAİNATI, HAVAYI, SULARI, DÜNYALARI, CANLI, CANSIZ VARLIKLARI, YAŞAMAYI, YAŞATMAYI SEVMEK, KORUMAK GEREKİR. YAŞAMAK İÇİN YARATAN, HAVA, SULAR, HAYATIN İHTİYAÇLARI EN ÖNEMLİ, DEĞERLİ OLANDIR. YAŞAMAK EKONOMİYE PLAN, PROGRAM, EĞİTİM, YÖNETİM OLDUĞUNDA SÖMÜRGE, HİLELİ TEKNOLOJİ, KİMYA, YAPILANMA, HAVANIN, SULARIN, ÇEVRELERİN, DÜNYANIN KİRLENMESİ, KİRLETİLMESİ OLUŞUR, OLUŞTURULUR. HAYATIN İHTİYAÇLARI, YER ALTI, YER ÜSTÜ, ÜRETİMLER, HAM MADDELER, İMALATLAR KAYNAKLARI EKONOMİ İLE DEĞİL, EKONOMİDEN KURTARILMIŞ CANLI, CANSIZ VARLIKLAR, YAŞANAN HAYAT VE HAYATIN İHTİYAÇLARI İLE PLAN, PROGRAM, YÖNETİM OLDUĞU KADAR DÜNYA, YAŞANAN CANLI, CANSIZ HAYAT KORUNUR. ÇOĞUNLUK NÜFUSLARA SAHİP DEVLETLER, BÖLGELER VE EKONOMİ, TEKNOLOJİ, KİMYA YAPILANMALARI DİKKATE ALINDIĞINDA HAVANIN, SULARIN, İHTİYAÇLARIN ŞİFALI OLMAKTAN MAHRUM, HAYATIN YAŞANMAZ EDİLDİĞİ GÖRÜLÜR. DÜNYA, HAVA, SULAR, CANLI, CANSIZ VARLIKLAR YAŞAMAK, GÜZEL YAŞAMAK İÇİN YARATILDILAR EKONOMİDEN, HATALI, HİLELİ TEKNOLOJİDEN, KİMYADAN, YATIRIMLARDAN, YAPILANMADAN KURTARILDIĞI KADAR KORUNURLAR, ŞİFALI HAYATA KAZANDIRILDIKLARI KADAR DÜNYA, YAŞAMAK GÜZEL OLUR.

  EĞİTİM GENELDE KAİNAT, DÜNYA, CANLI, CANSIZ VARLIKLAR CÜMLE KONULARINA, AMAÇLARINA HİZMET EDEN, HAYATI VERİMLİ, ŞİFALI, ESENLİK EDEN HİZMET DALI OLMALIDIR. EĞİTİMİN EKONOMİYE BAĞLI FAALİYETLERİ, MUTLAKA HAYATIN CÜMLE KONULARINA, AMAÇLARINA ZARAR OLARAK YANSIR. GÜNEŞİN AY’A, GEZEGENLERE ŞAVKI, AYIN, GEZEGENLERİN DE DÜNYA’YA, GEZEGENLERE YANSIMASI FAYDALI OLSA DA, EKONOMİNİN CANLI, CANSIZ HAYATA YANSIMASI MUTLAKA ZARARDIR. EKONOMİ KÖTÜLÜĞÜ, KOMPLO UĞRAŞLARI, ZARARI, SÖMÜRÜYÜ, GÜNAHI HER ZAMAN HİMAYESİNDE BARINDIRIR. DÜNYA NÜFUSUNUN ÇOĞALMASI İLE GEREK OLAN İHTİYAÇLARA SAHİP OLMA UĞRAŞLARI, İNSANLIĞI MENFAAT, RANT, RÜŞVET, DOLANDIRICILIK, HIRSIZLIK, GASP, SÖMÜRGE UĞRAŞLARA İTTİ, SÜRÜKLEDİ. EKONOMİ GÜCÜNE SAHİP OLMA UĞRAŞLARI İNSANLIĞI KİŞİSEL İHTİYAÇLARA, MENFAATLERE İTER, SÜRÜKLER. İHTİYAÇLAR İÇİN DE İNSANLIK HER ŞEY YAPAR. “AÇ AYI OYNAMAZ” SÖZÜNDEN İNSANLIĞIN GÜNCEL, YAŞADIKLARI HAYAT DAHİLİNDE İHTİYAÇLARA SAHİP OLMA, YAŞAMA UĞRAŞLARI, İNSANLIĞI HER ÇEŞİT HİLEYE, KÖTÜLÜKLERE, GÜNAHLARA İTER. EKONOMİ PARA, MADDE, İHTİYAÇLAR TEMİNİ DENGESİ, HAYAT MÜCADELESİ OLDUĞUNDAN BERİ İNSANLIK SÖMÜRGE, RANT, HİLE, DOLANDIRICILIK, HIRSIZLIK, ZİNA, GÜNAH, KÖTÜLÜK YAPMAKTADIR. GÜNAH İNSANLIĞI KENDİSİNE ÇEKMEDİ. İNSANLIK GÜNAHA İTİLDİ. GÜNAHA İTEN HATALI, HİLELİ DİNİ KİTAPLAR, DİNİ İNANÇLAR, İDARİ YÖNETİMLER, PSİKOLOJİLERİ BOZUK YÖNETİCİLER, EKONOMİ UĞRAŞLARI’DIR. ZİNA EDEREK GEÇİM TEMİN ETMEYE İTİLEN İNSANLIK, İHTİYAÇLARI İÇİN ZİNA ETMEKTEDİR. EKONOMİ ZİNAYI HİMAYESİNDE TAŞIMAKTADIR. EKONOMİ SUÇ, GÜNAH, SÖMÜRGE, RANT, RÜŞVET, DOLANDIRICILIK, HIRSIZLIK, SINIFLANDIRMA, KÖTÜLÜK, KOMPLO, REKABET, HUSUMET, SAVAŞ ARACIDIR. DÜNYADAKİ SİLAHLANMA, HUSUMETLER, İÇ SAVAŞLAR, SAVAŞLAR DİKKATE ALINDIĞINDA, EKONOMİNİN DÜNYAYA, CANLI, CANSIZ HAYATA ZARARLI OLDUĞU GÖRÜLÜR. SİLAH GÜCÜNÜN EKONOMİ UĞRAŞLARINA DENGE OLDUĞU MEVCUTTUR. EKONOMİ GÜCÜNE SAHİP OLMAK İÇİN DÜNYAYA, CANLI, CANSIZ VARLIKLARA ZARARLI SİLAH GÜÇLERİ İMALAT EDİLMEKTE, MİLLETLER DAHİLİ, ARASI KOMPLOLAR, HUSUMETLER, KAVGALAR, SAVAŞLAR OLUŞMAKTA, OLUŞTURULMAKTA, CANLI, CANSIZ VARLIKLAR KATLEDİLMEKTE, HAYAT, YARATILIŞ KÖTÜ, YAŞANMAZ EDİLMEKTEDİR.

  SİLAH GÜCÜ İLE DÜNYA, AHİRET HUZURUNA SAHİP OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. SİLAH GÜCÜ İLE SİLAH GÜÇLERİNİ İMALAT, TİCARET EDENLER GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN EKONOMİ GÜCÜNE SAHİP OLSALAR DA, EDİNDİKLERİ SİLAH, EKONOMİ GÜÇLERİ ONLARIN EBEDİ AHİRET HAYATINI KÖTÜ, AZAP, CEHENNEM ETMEKTEDİR. YARATILAN CÜMLE İNSAN GÖRÜNÜMÜNDE OLANLAR, DÜNYA HAYATLARINDA YAPTIKLARI CÜMLE AMELLERİNDEN YARGILANIRLAR. DÜNYA HAYATINDA EKONOMİ GÜÇLERİ İLE BİR KISIM İNSANLIĞI, YÖNETİMLERİ KENDİLERİNE MENFAAT UNSURU KULLANSALAR DA, YÜCE YARATANIN LANETİNE, AZAPLARINA, FELAKETLERİNE, ZAMANA YENİK DÜŞERLER, AZAPLI ÖLÜRLER, HELAK OLURLAR. ONLAR ÖLÜMLERİ VE KIYAMET İLE KUTSAL HÜSEYİN ALTIN JESUS CHRISTUS (MESİH, MEHDİ) H KUTSAL YARGIMA GİRDİKLERİNDE, GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN PİŞMANLIKLARI İLE EBEDİ AHİRET AZAPLARINA GİRERLER. ORASI ONLARIN EBEDİ VE ASLA GERİ DÖNÜŞLERİ, KURTULMALARI MÜMKÜN OLMAYAN AHİRET, AZAP, CEHENNEM HAYATLARIDIR. EKONOMİ HAYATI KÖTÜ, CEHENNEM, YAŞANMAZ, İNSANLIĞI KÖTÜLÜKLERE, GÜNAHLARA İTEN, HAYVAN, MASUM, VARLIKLAR HAKLARINI SÖMÜREN, HİLELİ KULLANAN, ÇALAN GEREKSİZ UĞRAŞTIR. BORSALAR DİKKATE ALINDIĞINDA, EKONOMİNİN KOMPLO HİLELER, SÖZLER, TEHDİTLER İLE GÜNLÜK EKSİ, ARTI OYNADIĞI, EKSİ, ARTI OYNAYAN EKONOMİNİN DÜNYAYA, MASUM CANLI, CANSIZ VARLIKLARA ZARARININ OLDUĞU MEVCUTTUR. BİR X DEVLETİNDE EKSİ, DÜŞÜŞ AKTİF İKEN, DİĞER BİR X DEVLETİNDE EKONOMİNİN ARTI, YÜKSELİŞİN SEYİRDE OLMASI, YAŞAMAK, GÜZEL YAŞAMAK İÇİN YARATILAN İNSANLIĞIN, HAYVANLARIN GÜNCEL İHTİYAÇLARINA SAHİP OLMA ARZU VE DENGESİNİ ENGELLEMEKTEDİR. EĞİTİM EKONOMİ İLE DENGELENEMEZ. KUTSAL HÜSEYİN ALTIN JESUS CHRISTUS (MESİH, MEHDİ) ŞAHSIM, VERDİĞİM KUTSAL AYETLER, KUTSAL KİTAP GHWSBB, KUTSAL İNANÇ GHWSTB, EĞİTİM, YÖNETİM EKONOMİYİ YAŞANAN HAYATTAN, DÜNYADAN SÖKER, ATAR. KUTSAL HAYATIN, KUTSAL AYETLERİN, KUTSAL KİTABIN, KUTSAL İNANCIN, DÜNYA YÖNETİMİNİN KUTSAL EĞİTİMİNİ YÜCE KAİNATI YARATANDAN ALDIM. KUTSAL EĞİTİMİM DÜNYAYI, CANLI, CANSIZ HAYATI YARATANIN BANA VERDİĞİ KUTSAL AYETLERE, ŞARTLARA KAZANDIRMAYA KUTSAL YETKİ, GÖREV HİZMETİM OLDUĞUDUR. YAŞANAN HAYATIN, DÜNYANIN, YARADILIŞIN ESENLİK OLMASI VE GÜZEL YAŞAMAK İÇİN İNSANLIĞI, KUTSAL HÜSEYİN ALTIN JESUS CHRISTUS (MESİH, MEHDİ) ŞAHSIMA, VERDİĞİM KUTSAL AYETLERE, ŞARTLARA, GHWSBB DÜNYA KUTSAL İNANCI KİTABIMA, GHWSTB DÜNYA KUTSAL İNANCIMA İNANÇLI, UYUMLU ÜMMET OLMAYA, KUTSAL HUZURUMDA BARIŞMAYA, GÜZEL OLAN HAYATI YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM.

  KUTSAL HÜSEYİN ALTIN JESUS CHRISTUS (MESİH, MEHDİ) KUTSAL ŞAHSIM, VERDİĞİM KUTSAL AYETLER, ŞARTLAR, KUTSAL İNANÇ, YÖNETİM HAKİMİYETİM YARATILIŞI, DÜNYAYI, CANLI, CANSIZ VARLIKLARI, HAYATI, İHTİYAÇLARI KUTSAL HÜSEYİN ALTIN JESUS CHRISTUS (MESİH, MEHDİ) ADIMA KOORDİNASYONLU YÖNETİM HİMAYEMDE, HER ÇEŞİT İHTİYAÇLARI, İHTİYAÇLARIN ÜZERİNDE PLANLAMA, UYGULAMA İLE YÖNETİR. YARATILIŞI, YAŞANAN HAYATI EKONOMİDEN, HİLELİ, GEREKSİZ TEKNOLOJİDEN, KİMYADAN, YATIRIMLARDAN, YAPILANMALARDAN KURTARIR. TEKNOLOJİYİ, KİMYAYI, YATIRIMLARI, YAPILANMALARI; GEREKLİ TEKNOLOJİ, KİMYA, YATIRIM, YAPILANMA VE GEREKSİZ TEKNOLOJİ, KİMYA, YATIRIM, YAPILANMA NİTELER. GEREKSİZ NİTELENEN TEKNOLOJİ, KİMYA, YATIRIM ÜRETİMLERİNİ, HAM MADDELERİNİ, İMALATLARINI, YATIRIMLARI, YAPILANMALARI SONLANDIRIR. DÜNYADAKİ HİLELİ YAPILANAN GEREKSİZ UĞRAŞLARA ODAKLI KURULUŞLARI, KURUMLARI, İŞLETMELERİ, FABRİKALARI KAPATIR. DÜNYA EĞİTİMİNİ KUTSAL HÜSEYİN ALTIN JESUS CHRISTUS (MESİH, MEHDİ) ADIMA, VERDİĞİM KUTSAL AYETLERE, AMAÇLARA DENGE, YÖNETİM EDER.

  YARATILIŞIN, KAİNATIN, DÜNYA CANLILARININ KUTSAL SLOGANI; “YÜCE KAİNATI YARATAN, KUTSAL HÜSEYİN ALTIN JESUS CHRISTUS (MESİH, MEHDİ) İLE İHTİYAÇLARA SAHİP, GÜZEL YAŞANAN HAYAT” OLSUN.

  YÜCE KAİNATI YARATANA, KAİNAT, DÜNYA CANLILARINA, HAYATINA KUTSAL HÜSEYİN ALTIN JESUS CHRISTUS (MESİH, MEHDİ) SELAMIMI, BEREKET, ŞİFA, BARIŞ, ESENLİK, GÜZEL YAŞANAN HAYAT SUNARIM.

  20.09.2019 = 06.03.52. / 24.09.2019 = 10.03.52. GHSSWA-PROJECTPENGYOU-ACTIVITY-01- SAYGILARIMLA.

  GODHAJUR HÜSEYİN ALTIN JESUS UNIVERSE REIGN.
  GHSSWA SACRED SOVEREIGNTY WORLD ADMINISTRATION.

  GODHAJUR
  HÜSEYİN ALTIN JESUS CHRISTUS (MESSIAH, MAHDI)
  UNIVERSE REIGN